Tag Archives: cách dưỡng da toàn thân

Đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng 2.0

Tại Always: “Chỉ có duy nhất một sếp. Đó là khách hàng, khách hàng có thể sa thải bất cứ ai từ ông chủ tịch trở xuống, bằng một cách đơn giản là sử dụng tiền của họ ở một nơi khác”